KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS
Libereckého kraje

Důležité informace

Dotace pro sport od Libereckého kraje na rok 2022

4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích na rok 2022 – příjem žádostí byl ukončen.

4.23 Sportovní akce pro rok 2022 – příjem žádostí byl ukončen.

Součástí povinných příloh dokládaných k žádosti o dotaci je i úplný výpis z evidence skutečných vlastníků. Pro žadatele, kteří si úplný výpis z evidence skutečných majitelů nezajistí a nedoloží k žádosti o dotaci, bude tento výpis zajištěn administrátorem příslušného programu.

V případě Vašeho zájmu o pomoc s podáním žádosti neváhejte kontaktovat naše servisní centra sportu, pracoviště jednotlivých okresních organizací České unie sportu, a to na těchto kontaktech:

Okres Česká Lípa: Sportovní unie Českolipska, z.s. (cuscl.cz)

Okres Jablonec nad Nisou: Česká Unie Sportu – Jablonec nad Nisou (cusjablonec.cz)

Okres Liberec: LB-STO z.s. (v.bohac@lb-sto.cz)

Okres Semily: Úvod – Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení Semily (osts-semily.cz)

Úrazové pojištění – nové pojištění s Pojišťovnou VZP, a.s.

Škodné události (úrazy) vzniklé do 31. 1. 2019 se uplatňují podle původní smlouvy s Kooperativou, od 1.2.2019 platí nové úrazové pojištění s Pojišťovnou VZP a.s..

… (více informací)

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS

Představitelé Čekého olympijského výboru a pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s., podepsali 31.12.2016 novou smlouvu o Pojištění trenérů a cvičitelů, která se vztahuje na… (více informací)

Na Libereckém kraji vznikl Výbor pro tělovýchovu a sport

Pro období let 2020 – 2024 jako poradní orgán zastupitelstva Libereckého kraje byl ustanoven Výbor pro tělovýchovu a sport ve složení:
Ing. Vladimír Boháč – předseda, Roman Hejna – místopředseda
Členové: Štěpán Slaný, Ing. Jiří Veselka, Ing. František Příhoda, Bc. Jaroslav Postl, Michael Georgiev, Mgr. Renata Balašová, Petr Marek, Ing. Jan Kubeš, Jiří Stodůlka, Bc. Adam Pelta, Pavel Mrklas

Průzkum SANEP: Jak podporuje stát sport?

 Více informací…

Ustanovení o lékařské prohlídce

Od 1.1.2014 platí nová Vyhláška č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (lékařské prohlídky)

Více informací:  http://www.cuscz.cz/novinky/vyhlaska-o-zdravotni-zpusobilosti-k-telesne-vychove-a-sportu.html 

Statistika členské základny

Statistika.pdf (41KB)