KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS
Libereckého kraje

Úřední hodiny
PONDĚLÍ – PÁTEK:
8:30 – 15:00 

Účetní služba
Po tel. dohodě:
A. Hradecká, 723 637 146, andreahradecka@seznam.cz
Jablonecká 88/18
46005 Liberec 5

v.bohac@lb-sto.cz
+420 484 143 007 – kancelář
+420 603 844 413 – předseda
+420 723 392 060 – pokladna


Činnost organizace podporuje Národní sportovní agentura

Poslední změna: 10.1.2022

Sportuj s námi


Valná hromada se konala 10. 6. 2021 formou mimo zasedání s hlasováním per rollam. Platnost volby od 24.6.2021. Bližší informace viz: informace/zakladni-dokumenty/

.

Informace o snížení ekonomického dopadu

Aktuální informace týkající se sportovního prostředí najdete na stránkách České unie sportu.

Pro období let 2020 – 2024 jako poradní orgán zastupitelstva Libereckého kraje byl ustanoven Výbor pro tělovýchovu a sport ve složení:
Ing. Vladimír Boháč – předseda, Roman Hejna – místopředseda
Členové: Štěpán Slaný, Ing. Jiří Veselka, Ing. František Příhoda, Bc.Jaroslav Postl, Michael Georgiev, Mgr. Renata Balašová, Petr Marek, Ing. Jan Kubeš, Jiří Stodůlka, Bc.Adam Pelta, Pavel Mrklas

Specializované vzdělávání v oblasti sportu zajišťuje: Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. Bližší informace získáte na: www.vos-cus.cz.