KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS
Libereckého kraje

Úřední hodiny
PONDĚLÍ – PÁTEK:
PO: 8.30-15.00
ÚT, ST, PÁ: 8.30 – 15.00 (předem dohodnout termín – s ohledem vyřizování záležitostí i mimo kancelář )
ČT: 8.30 –18.00

Ing. Vladimír  Boháč, předseda v.bohac@lb-sto.cz
+420 603 844 413
+420 484 143 007 kancelář

Kamila Lubasová, referentka, +420 724 073 669 kamila.lubasova@volny.cz

Ivana Vořechovská, pokladní
+420 723 392 060

Mgr. Lenka Masini Jonášová, asistentka


Činnost organizace podporuje Národní sportovní agentura

Dotace pro sport 

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Můj klub 2023 2. kolo Výzva 5/2023 – Můj klub 2023 – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

a Pohyb a zdraví 2023 2. kolo – pro žadatele s chybně podanou žádostí z kola prvního. Výzva kompletně zde Výzva 4/2023 Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo – Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

termín pro podání žádostí o dotaci je do 9.10.23

—————


Valná hromada se konala 24. června 2023 v hotelu Zlatý lev Liberec. Bližší informace viz: informace/zakladni-dokumenty/

.

Informace o snížení ekonomického dopadu

Aktuální informace týkající se sportovního prostředí najdete na stránkách České unie sportu.

Pro období let 2020 – 2024 jako poradní orgán zastupitelstva Libereckého kraje byl ustanoven Výbor pro tělovýchovu a sport ve složení:
Ing. Vladimír Boháč – předseda, Roman Hejna – místopředseda
Členové: Štěpán Slaný, Ing. Jiří Veselka, Ing. František Příhoda, Bc.Jaroslav Postl, Michael Georgiev, Mgr. Renata Balašová, Jan Polák, Ing. Jan Kubeš, Jiří Stodůlka, Bc.Adam Pelta, Pavel Mrklas

Specializované vzdělávání v oblasti sportu zajišťuje: Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. Bližší informace získáte na: www.vos-cus.cz.

Poradenství k vyhlášeným programům NSA a jejich účtování kontaktujte paní Kamilu Lubasovou, tel: +420 724 073 669, e-mail: kamila.lubasova@volny.cz