KRAJSKÁ ORGANIZACE ČUS
Libereckého kraje

Úřední hodiny
PONDĚLÍ – PÁTEK:
8:30 – 15:00 

Účetní služba
ÚTERÝ: 9:00 – 11:00

A. Hradecká, 723 637 146, andreahradecka@seznam.cz

Jablonecká 88/18
46005 Liberec 5

v.bohac@lb-sto.cz
+420 484 143 007 – kancelář
+420 603 844 413 – předseda
+420 723 392 060 – pokladna


Činnost organizace podporuje Národní sportovní agentura

Valná hromada se konala 10. 6. 2021 formou mimo zasedání s hlasováním per rollam. Platnost volby od 24.6.2021. Bližší informace viz: informace/zakladni-dokumenty/

.

Informace o snížení ekonomického dopadu

Aktuální informace týkající se sportovního prostředí najdete na stránkách České unie sportu.

Národní sportovní agentura zveřejnila novou výzvu č. 8/2021 – KABINA 2021 k investičnímu programu č. 16251
„Rozvoj místních sportovišť a zázemí – kabina 2021-2025“.
– zahájení příjmu žádostí: 12. 7. 2021 v 9:00 hod
– ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2021 v 17:00 hod

Bližší informace najdete na www.agenturasport.cz.

V případě potřeby pomoci se zpracováním žádosti se obraťte na příslušnou okresní organizaci, nebo na ing. Milana Hornycha, tel: 602 483 486, cuscl@seznam.cz.

Pro období let 2020 – 2024 jako poradní orgán zastupitelstva Libereckého kraje byl ustanoven Výbor pro tělovýchovu a sport ve složení:
Ing. Vladimír Boháč – předseda, Roman Hejna – místopředseda
Členové: Štěpán Slaný, Ing. Jiří Veselka, Ing. František Příhoda, Bc.Jaroslav Postl, Michael Georgiev, Mgr. Renata Balašová, Petr Marek, Ing. Jan Kubeš, Jiří Stodůlka, Bc.Adam Pelta, Pavel Mrklas

Specializované vzdělávání v oblasti sportu zajišťuje: Vyšší odborná škola České unie sportu s.r.o. Bližší informace získáte na: www.vos-cus.cz.